Helpcenter

Is er iets niet duidelijk? Bekijk de Veel Gestelde Vragen

Veel Gestelde Vragen

  • Als HiQ Invest failliet gaat, ben ik dan mijn geld kwijt?
  • Zijn de koersen in de grafiek op de hoofdpagina netto of bruto?
  • Aan het eind van het jaar ontvang ik een jaaroverzicht van uitgekeerde dividenden en ingehouden dividendbelastingen. Wat lees ik hier?
  • Is HiQ Invest aangesloten bij Kifid?

Als HiQ Invest failliet gaat, ben ik dan mijn geld kwijt?

 

Nee, de bezittingen en schulden van HiQ Invest zijn gescheiden van de bezittingen en schulden van de fondsen. HiQ Invest treedt alleen op als beheerder en is gerechtigd om transacties op de rekeningen van de fondsen te verrichten. HiQ Invest kan niet over de gelden van de fondsen beschikken. De bezittingen van de fondsen staan op naam van een aparte entiteit: de juridische eigenaar.

Zijn de koersen in de grafiek op de hoofdpagina netto of bruto?

De getoonde grafiek van de fondsen zijn netto, dat betekent na aftrek van alle kosten voor de participant, exclusief de administratiekosten (lees: in- en uitstapkosten).

Aan het einde van het jaar ontvang ik een jaaroverzicht van uitgekeerde dividenden en ingehouden dividendbelastingen. Wat lees ik hier?

U ontvangt ieder jaar een jaaroverzicht van de bruto uitgekeerde dividenden en de daarop ingehouden dividendbelastingen per participatieklasse.

Onder het kopje “dividendoverzicht” leest u de uitgekeerde bruto dividenden en ingehouden dividendbelasting per land. Het kan voorkomen dat dividenden in een bepaald land in een andere buitenlandse valuta genoteerd staan. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer aandelen in een andere valuta dividenden uitkeren dan de valuta van het land waar ze zelf in genoteerd zijn. Mocht een regel leeg zijn in uw formulier, dan betekent dit dat ten tijde van het uitkeren van dividenden in dit land, u geen participant was van het fonds.

De ingehouden dividendbelasting op dividenden uitgekeerd op aandelen van bedrijven die fiscaal in Nederland gevestigd zijn of gevestigd zijn in een land waar Nederland een belastingverdrag mee heeft afgesloten (dit geldt voor dividendbelasting tot het verdragstarief), kunt u zelf terugvragen / verrekenen in uw aangifte inkomstenbelasting (voor particulieren in box III). Let op, deze directe verrekening geldt echter alleen voor de ingehouden dividendbelasting op Nederlandse aandelen en het percentage van ingehouden dividendbelasting tot het verdragstarief van bedrijven die fiscaal resideren in land waar Nederland een belastingverdrag mee heeft afgesloten.

 

De ingehouden dividendbelasting op buitenlandse aandelen bedraagt op basis van internationale verdragen meestal 15%, maar dit kan per land verschillen. De dividendbelastingtarieven en uw recht op teruggave onder een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting zal dus ook per land verschillen.

Hoe u de ingehouden dividendbelasting op aandelen die fiscaal geregistreerd staan in landen waar Nederland een belastingverdrag heeft afgesloten voor het gedeelte dat boven het verdragstarief uitkomt kunt terugvragen, kan het beste worden uitgezocht door een fiscaal jurist. Het kost u tijd en moeite, maar soms kan het wel voordelig zijn. Meestal moet het verzoek op papier worden ingediend binnen een periode van 1 tot 3 à 5 jaar.

Is HiQ Invest aangesloten bij Kifid?

Bent u over onze dienstverlening niet tevreden? Dat horen wij graag van u. In het geval van een formele klacht over onze dienstverlening wordt deze behandeld door de Compliance Officer van HiQ Invest. Wanneer het oordeel van HiQ Invest voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG in Den Haag (www.kifid.nl). Het Kifid aansluitnummer is 400.000.378.