Veiligheid

Veilig beleggen is belangrijk, daarom doen wij er alles aan zorgvuldig met uw geld om te gaan.

Wat als er iets met HiQ Invest gebeurt?

Mocht er iets met HiQ Invest gebeuren, dan loopt u hierdoor geen enkel risico uw vermogen te verliezen. De bezittingen en schulden van HiQ Invest zijn gescheiden van de bezittingen en schulden van de fondsen. Het juridisch eigendom wordt namelijk niet gehouden door de beheerder maar door een aparte juridisch eigenaar. HiQ Invest treedt alleen op als beheerder en is gerechtigd om transacties op de rekeningen van de fondsen te verrichten. HiQ Invest kan niet over de gelden van de fondsen beschikken.

Onafhankelijk toezicht

HiQ Invest is een Nederlands kapitaalkrachtige onderneming die volledig is gefinancierd met eigen vermogen. HiQ Invest staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en beschikt over 2:67 en 2:69 (Wft-)vergunning (een kopie hiervan is te vinden op het documentcenter). Ook de fondsen van HiQ Invest staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Om een vergunning als beheerder te verkrijgen wordt aan de hand van een beschrijving van alle bedrijfsprocessen een oordeel gevormd of alle processen voldoen aan wettelijke eisen. Daarnaast staat ook de bewaarder onder toezicht van de AFM. De bestuurders van zowel HiQ Invest als de bewaarder zijn door de AFM goedgekeurd en moeten zowel voldoende administratieve en leidinggevende ervaring hebben, als over een gedegen financieel inhoudelijke kennis beschikken. De beheerder, de bewaarder en de fondsen van HiQ Invest worden jaarlijks gecontroleerd door een accountant. De jaarverslagen staan op de website.

Bescherming van uw gegevens

HiQ Invest hanteert de meest geavanceerde technieken uit de financiële wereld ter bescherming van uw (online) gegevens. Onze servers zijn ondergebracht in een onder 24-uurs bewaking staande beveiligde faciliteit.

De tegenrekening

Het geld dat u stort komt van uw rekening bij uw bank. Deze rekening wordt door ons herkend als uw unieke tegenrekening. Deze rekening kan alleen schriftelijk en alleen door u gewijzigd worden! Als u uw belegging wilt verkopen, dan boekt onze administrateur het geld automatisch terug naar deze tegenrekening.