Raad van Advies

Raad van Advies

Raad van Advies

De bestuurders van de beheerder leggen hun investeringsbeleid twee keer per jaar voor aan de Raad van Advies, die beide keren een vrijblijvend schriftelijk advies geeft over het gevoerde beleid en in de toekomst te voeren beleid. Deze verklaring zal gepubliceerd worden op de website van de beheerder.

Samenstelling Raad van Advies

De plaatsen in de Raad van Advies worden ingenomen door personen van wie de beheerder van mening is dat hun kennis of ervaring een waardevolle bijdrage kan leveren aan het Fonds. De Raad van Advies van de beheerder wordt samengesteld uit de raad van advies van de LPE Groep (waartoe de beheerder behoort) en voorgedragen door de beheerder. De zittende leden van de Raad van Advies van de beheerder bepalen vervolgens met meerderheid van stemmen wie van de voorgedragen personen als lid wordt benoemd.