Fiscaal beleggen

Momenteel accepteert de Beheerder geen nieuwe participanten hierin

Fiscaal beleggen

Fiscaal Beleggen via Box 1 is een vorm van vermogensopbouw – met belastingvoordeel -waarbij u met uw inleg geblokkeerde participaties of in deze specifieke context zogenoemde lijfrentebeleggingsrechten aankoopt. Er is sprake van een blokkade omdat het fiscaal gefaciliteerd en opgebouwde bedrag pas na een bepaalde tijd en voor bepaalde doelen te gebruiken is.

Bij fiscaal Beleggen Box 1 of zoals HiQ Invest dit aanbiedt onder de noemer: ‘PensioenBeleggen’, maakt u gebruik van belastingvoordelen als de uitstaande waarde van de geblokkeerde participaties gebruikt wordt voor het volgende doel:

 Aanvulling van een pensioentekort

Om gebruik te kunnen maken van de belastingvoordelen moet u zich aan de Aanvullende Voorwaarden PensioenBeleggen houden.

PensioenBeleggen (Fiscaal beleggen Box 1)

Fiscaal beleggen via lijfrentebeleggingsrechten kent in relatie tot uw pensioen twee varianten, namelijk de opbouwende fase tot uw pensioen en de uitkerende fase na uw pensionering.  Op dit ogenblik faciliteert HiQ Invest alleen de opbouwfase.

Opbouw tegoed (Box 1)

Als u een pensioentekort heeft, kunt u belastingvrij vermogen opbouwen voor uw pensioen via geblokkeerde participaties. Om vast te stellen of u een pensioentekort heeft en hoe hoog dit tekort is, wordt in de belastingaangifte gekeken naar het gebrek aan pensioenopbouw in het jaar zelf (de jaarruimte) én in de voorgaande zeven jaren (de reserveringsruimte). U kunt jaarlijks niet meer belastingvrij beleggen dan het berekende pensioentekort.

Op de website van de belastingdienst is een rekentool beschikbaar om uw eigen jaar ruimte en eventuele reserveringsruimte te berekenen.

Doeloverschrijding (progressieve belasting tegoed en revisierente)

Gebruikt u het tegoed niet voor één van bovenstaande doelen, dan heeft dit fiscale gevolgen. In dat geval moet u namelijk over het opgenomen bedrag inkomstenbelasting betalen. Dit kan oplopen tot 52%. Daarnaast moet u meestal een boete betalen van 20% over het opgenomen bedrag. Deze boete van de Belastingdienst wordt ook wel revisierente genoemd.

Uw inleg gedeeltelijk terugkrijgen van de belastingdienst indien u kiest voor PensioenBeleggen

U kunt het geld dat u heeft gestort om (geblokkeerde) participaties aan te kopen, deels terugkrijgen van de Belastingdienst. In het begin van elk jaar krijgt u van ons bericht hoeveel u op uw pensioenrekening gestort heeft in het voorgaande jaar, zodat u dit op uw belastingaangifte kunt invullen.

Protocol Stroomlijning Kapitaalsoverdracht

 

Als u geld dat afkomstig is uit een verzekerings-, bank- of beleggingsproduct wilt laten overschrijven naar een andere verzekeringsmaatschappij, bank of beleggingsinstelling, dan wordt dat ook wel waardeoverdracht of kapitaaloverdracht genoemd. Om een waardeoverdracht van kapitaal soepel te laten verlopen, hebben het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken onderling afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het PSK. Ook HiQ Invest B.V. werkt volgens dit protocol.

Voor het protocol verwijzen wij u naar:
Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten  

De aangesloten PSK-partijen hebben met elkaar (werk)afspraken gemaakt om de waardeoverdracht van fiscaal gefaciliteerde producten te stroomlijnen, met de intentie om de waardeoverdracht van beleggingsverzekeringen, bankspaarrekeningen en beleggingsrechten binnen een tijdsbestek van 14 dagen, nadat alle benodigde documenten zijn ontvangen, fiscaal geruisloos over te dragen naar een andere aangesloten partij. Als de betaling later plaats vindt, dan vergoedt de overdragende partij tenminste de wettelijke rente zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

Op de website van de NVB (www.nvb.nl) en de website van het Verbond van Verzekeraars (http://www.allesoververzekeren.nl/trefwoordenlijst/K/kapitaaloverdracht) kunt u meer lezen over het protocol stroomlijning kapitaaloverdrachten.

Beëindigingsformulier

Als u uw oude beleggingsverzekering wilt omzetten naar PensioenBeleggen via geblokkeerde participaties, dan kunt u gebruik maken van de opzegbrief die HiQ Invest beschikbaar stelt. HiQ Invest regelt de afwikkeling van de overdracht voor u en informeert u zodra de waarde fiscaal geruisloos aan de bewaarder van een beleggingstelling die beheerd wordt door HiQ Invest is overgemaakt.

 

Het is ook mogelijk dat u besluit om de waarde van PensioenBeleggen tijdens de opbouwende fase of bij de start van de uitkerende fase aan een andere aanbieder over te dragen. In dat geval kunt u gebruik maken van het standaard beëindigingsformulier dat wij hiervoor beschikbaar stellen. Doordat de NAV dagelijks bepaald wordt, is het mogelijk voor bovengetekende om op ieder moment uit te stappen. Het ingevulde en ondertekende forumulier kan geretourneerd worden aan het postadres van HiQ Invest of een gescande kopie per email. Vanaf de datum van ontvangst van het ondertekende Beëindigingsformulier zal de standaardtermijn van 14 werkdagen in acht worden genomen om de Kapitaaloverdracht te voltooien. U kunt het beëindigingsformulier vinden in het Document Centrum.