Disclaimer

HiQ Invest Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze site is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid en volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig.

Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De op/via deze site verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon/de bezoeker aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product of afnemen van enige dienst van HiQ Invest, noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing.

De bezoeker is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De bezoeker mag de informatie uitsluitend zelf gebruiken en mag deze niet overdragen, downloaden of opslaan, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De informatie op deze site is niet bedoeld voor bezoekers uit landen waar het aanbieden van voor die bezoekers buitenlandse financiële diensten niet is toegestaan, of waar de diensten van HiQ Invest niet verkrijgbaar zijn, zoals voor Amerikaanse burgers en ingezetenen. Bezoekers van deze site dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle plaatselijk geldende wetten en voorschriften.

HiQ Invest alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie of aanbevelingen; deze kan overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Verder is HiQ Invest niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze site, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd, of niet tijdig ontvangen of verzenden van e-mailberichten met betrekking tot een (transactie) service van HiQ Invest. HiQ Invest is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van deze site zouden kunnen ontstaan. HiQ Invest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door HiQ Invest worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van HiQ Invest.

Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door HiQ Invest. Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie.

HiQ Invest beschikt over een vergunning van de relevante toezichthouder, de Autoriteit Financiele Markten.

Nederlands recht is van toepassing.