Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over het Market Neutral Fund.

Hoe maken we rendement binnen het Market Neutral Fund?

Binnen het Market Neutral Fund worden transacties uitgevoerd door zelf ontwikkelde hoogwaardige software. Op basis van de analyses van economen, handelaren en wiskundigen worden situaties gedefinieërd waarin het aantrekkelijk is om een aandeel te kopen of te verkopen. Deze situaties worden geprogrammeerd in een zelf ontwikkeld automatisch handelssysteem. Dagelijks zoeken tientallen computers naar mogelijkheden op vele continenten om een klein beetje extra rendement te genereren door een goede koop- of verkoopmogelijkheid te benutten. Door deze hoogwaardige software is HiQ in staat om tegelijkertijd vele duizenden aandelen in de gaten te houden en kunnen mogelijkheden benut worden die telkens een klein bedrag aan extra rendement opleveren. Voor traditionele handelaren is dit niet aantrekkelijk, maar door te werken met volledig automatische handelssoftware kunnen vele duizenden mogelijkheden per dag worden gevonden, en wordt zo veel extra rendement gemaakt.

Hoeveel van mijn kapitaal adviseert u om in dit fonds te beleggen?

Beleggen in een fonds als het Market Neutral Fund biedt voornamelijk meerwaarde wanneer u uw vermogen spreidt over verschillende beleggingen. Het fonds is uitermate geschikt als bouwsteen in een portefeuille die, indien uw andere beleggingen zoals bijvoorbeeld aandelen of vastgoed dalen, een dempend effect kan bieden. Het Market Neutral Fund kan het risico in een portefeuille verlagen en tegelijkertijd het totale rendement vergroten. HiQ Invest treedt niet op als vermogensbeheerder en geeft geen concreet advies over exacte percentages voor uw optimale portefeuille verdeling. Wij willen u er echter wel op wijzen dat spreiding cruciaal is bij het behalen van een goed beleggingsrendement over een langere periode.

Wat is de ISIN Code van het fonds?

Fonds ISIN CODE
HiQ Invest Market Neutral Fund (A class) NL0006018624
HiQ Invest Market Neutral Fund (B class) NL0009732874
HiQ Invest Market Neutral Fund (C class) NL0009732882
HiQ Invest Market Neutral Fund (D class) NL0009732890


Wat zijn voor mij als belegger de belangrijkste punten om aan te denken?

Als u gaat beleggen is het verstandig om te beginnen met het bepalen van uw behoefte en dit te vertalen in een risicoprofiel. Dit betekent dat u moet bepalen welke risico's u kunt en wilt lopen. Aan de hand van deze gegevens moet u bepalen welke combinatie van beleggingen u tegen het minimale risico, het dichtst bij uw doelstellingen brengt. In volgorde van belangrijkheid kunt u de volgende stappen volgen:

  • Bepaal uw risicoprofiel
  • Gebruik zo veel mogelijk de voordelen die spreiding u biedt!
  • Beleg in veel verschillende aandelen of fondsen op veel verschillende markten, genoteerd in verschillende valuta en verschillende Asset klassen (aandelen, obligaties, vastgoed, commodities).
  • Kies de combinatie die u met het laagste risico het dichtst bij uw doelstellingen brengt


Kan ik HiQ Invest bezoeken?

Natuurlijk kan dat, u kunt een e-mail sturen naar klanten [at] hiqinvest [dot] nl of contact met ons opnemen op nummer 020 - 535 34 80. Wij vertellen u graag meer over onze fondsen in een persoonlijk gesprek.

Wat is het minimum bedrag waarvoor ik kan instappen, bijstorten of uittreden?

Het minimum bedrag bedraagt €2.500,-.