Risico's

Beleggen brengt risico's met zich mee.

Risico’s

Hieronder staan de belangrijkste risico's van beleggen in het Market Neutral Fund.  

De belangrijkste risico’s waaraan beleggen in het fonds blootstaat zijn:

  • rendementsrisico: met inbegrip van het feit dat het risico kan variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op basis van het beleggingsbeleid; 
  • het fonds kan posities aangaan voor bedragen die haar totale intrinsieke waarde overtreffen (leverage), hierdoor kunnen koersschommelingen een relatief groot effect op de intrinsieke waarde van het fonds hebben; 
  • risico’s verbonden aan wijziging van toepasselijke regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van het toepasselijke belastingregime; 
  • als gevolg van de beperkte verhandelbaarheid (eens per maand) van de participaties (alleen door verkoop aan het fonds op vastgestelde tijdstippen) kan uw belegging mogelijk alleen op een relatief ongunstige moment te gelde worden gemaakt. 


Een uitgebreide beschrijving van de risico’s kunt u nalezen in het prospectus beschikbaar via het documentcenter.