Market Neutral Fund

De focus bij het Market Neutral Fund ligt op het behalen van een absoluut rendement, onafhankelijk van de beweging van de markt.

In het kort

Het Market Neutral Fund is een beleggingsfonds waarbij de focus ligt op het behalen van een absoluut rendement, onafhankelijk van de beweging van de markt. Het Market Neutral Fund heeft in de eerste jaren sinds de oprichting in augustus 2007 een netto rendement van -% behaald (+0,0% geannualiseerd). Gedurende dezelfde periode heeft de Europese aandelen Index (Eurostoxx 50) een negatief rendement van -32% gerealiseerd. Het fonds heeft hiermee bewezen ook in dalende markten een positief netto rendement te kunnen realiseren.

Wat is een hedgefund?

Een hedgefund is een fonds dat in ieder geval de belangrijkste risico’s afdekt. Een hedgefund dekt in ieder geval zijn marktrisico af. Al naar gelang het soort hedgefund kan een hedgefund er voor kiezen om naast het marktrisico ook zijn renterisico, valutarisico, kredietrisico, etc. af te dekken. De laatste tijd zijn er veel fondsen die zich hedgefund noemen, maar het meest basale risico, het marktrisico, niet of maar gedeeltelijk afdekken. Hierbij wordt vaak een performance fee in rekening gebracht waarbij de manager profiteert van het absolute rendement. Dit soort fondsen zijn geen hedgefunds, maar beleggingsfondsen met een extreem hoge kostenstructuur die proberen mee te profiteren van de huidige populariteit van hedgefunds.