Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Hoe maken we rendement binnen het Fundamental Value Fund?

Voor het selecteren van de beleggingen binnen het Fundamental Value Fund  wordt gebruik gemaakt van een combinatie van de hoogwaardige infrastructuur en IT systemen die HiQ Invest bezit en de kennis en ervaring van de Economen die bij HiQ Werken.

Hoe selecteert HiQ Invest de aandelen die onderdeel uitmaken van de portefeuille?

Stap 1.

Het samenstellen van het beleggingsuniversum bestaande uit aandelen van bedrijven met een marketkapitalisatie kleiner dan €5 mrd genoteerd in de eurolanden.

Stap 2.

De geselecteerde smallcap aandelen worden automatisch gecheckt op financiële gezondheid, waarbij operationele winst de belangrijkste factor is.

Stap 3.

Alle financieel gezonde smallcap aandelen worden aan de hand van de drie fundamentele waarderingsmodellen van HiQ gewaardeerd. Dit is een nagenoeg automatisch proces, hetgeen de mogelijkheid biedt om uit een groot aantal fondsen binnen een redelijke tijd een selectie te maken. De waarderingsmodellen zijn gebaseerd op principes als free cash flow en discounted dividends.

Stap 4.

Uit de overgebleven fundamenteel ondergewaardeerde smallcap aandelen wordt een selectie gemaakt. Dit proces is volledig handmatig en bestaat o.a. uit het analyseren van jaarverslagen en overige publicaties rondom de betreffende onderneming.

Hoe kan ik geld overmaken naar de rekening van het Fundamental Value Fund?

Zodra u het inschrijfformulier heeft ingevuld, krijgt u het verzoek dat formulier te printen en op te sturen naar HiQ invest. Op dit formulier staan ook de betalingsgegevens van het fonds vermeld. Voor buitenlandse rekeninghouders staan hieronder de bankgegevens inclusief IBAN code.IBAN NL37ABNA0463701798
BIC Code ABNANL2A
Naam Bank ABN AMRO BANK
Locatie Amsterdam
Account houder DAF Depositary B.V. (re: HiQ Invest Fundamental Value Fund)


Wat is de ISIN Code van het fonds?

De ISIN code voor het HiQ Invest Fundamental Value Fund is NL0000688430

Wat zijn voor mij als belegger de belangrijkste punten om aan te denken?

Als u gaat beleggen is het verstandig om te beginnen met het bepalen van uw behoefte en dit te vertalen in een risicoprofiel. Dit betekent dat u moet bepalen welke risico's u kunt en wilt lopen. Aan de hand van deze gegevens moet u bepalen welke combinatie van beleggingen u tegen het minimale risico het dichtst bij uw doelstellingen brengt. In volgorde van belangrijkheid kunt u de volgende stappen volgen:

  • Bepaal uw risicoprofiel
  • Gebruik zo veel mogelijk de voordelen die spreiding u biedt!
  • Beleg in veel verschillende aandelen of fondsen op veel verschillende markten, genoteerd in verschillende valuta en verschillende Asset klassen (aandelen, obligaties, vastgoed, commodities).
  • Kies de combinatie die u met het laagste risico het dichtst bij uw doelstellingen brengt

 

Kan ik HiQ Invest bezoeken?

Natuurlijk kan dat, u kunt een e-mail sturen naar klanten [at] hiqinvest [dot] nlof contact met ons opnemen op nummer 020-53 53 480  Wij vertellen u graag meer over onze fondsen in een persoonlijk gesprek.