Fundamental Value Fund

Het Fundamental Value Fund belegt in 10 tot 25 small-caps in de eurolanden.

In het kort

Het Fundamental Value Fund investeert altijd het volledige vermogen onder beheer in beursgenoteerde smallcap aandelen. Het fonds probeert niet om de markt te timen en stapt dus niet op bepaalde momenten in en uit de markt. Het fonds streeft er naar om aandelen van bedrijven te selecteren die over een langere periode beter presteren dan het totaal van aandelen in het universum (smallcap aandelen in de Eurozone). Dit beter presteren vertaalt zich in een outperformance.

Het Fundamental Value Fund belegt in 10 tot 25 small-caps in de eurolanden. De beleggingen worden geselecteerd op basis van fundamentele gegevens. Er wordt speciaal gekeken naar cash-flows, balansposten, marktpositie, marktpotentieel en management. Indien op basis van de hiervoor genoemde gegevens een onderwaardering blijkt, komt het aandeel in aanmerking voor opname in de portefeuille. HiQ Invest streeft naar het verslaan van de HSBC European Small cap index. Op de langere termijn verwacht HiQ een gemiddeld jaarrendement van 10% tot 15% te behalen.

Resultaat

Het Fundamental Value Fund heeft als doelstelling het outperformen van haar benchmark. Deze doelstelling is zeer succesvol gerealiseerd. Het fonds heeft de Benchmark met --100,0% verslagen sinds de start in 2007. Jaarlijks komt dit gemiddeld neer op een outperfomance van +0,0%.